سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب خانه شما چیست ؟

از آنجایی که فن کویلها قابلیت نصب سنسور را دارند، میتوان عملیات هوشمند سازی، کنترل و برنامهریزی دستگاه را از این طریق انجام داد. اما در نظر داشته باشید که برای خنک کردن یک ساختمان بزرگ به بیش از یک واحد دستگاه تهویه هوای مستقل نیاز پیدا خواهید کرد. در این حالت آب برای تبخیر شدن، گرمای نهان خود را از طریق محیط خنک کننده دریافت کرده و باعث برودت هوا میگردد و در نهایت بخار آبی که در خنک کننده تولید شده است را به جذب کننده انتقال داده و به همین ترتیب چرخه به صورت تکرار شونده ادامه پیدا میکند. با توجه به این که در گرمای تابستان خود موتور نیز برای خنک شدن از بخش عمده ای از توان خنک کنندگی سیستم خنک کننده خود استفاده میکند ظرفیت محدودی برای این منظور باقی میماند ولی اگر از مکانیزم تولید آب گرم بهداشتی استفاده شود این روش برای بالا بردن توان تحمل سیستم میتواند مفید باشد . این نوع تهویه هوا معمولاً به دلایل قابلیت بالا و صرفهجویی در برخی هزینهها به دو سیستم قبل، ارجحیت دارد، بهجز در مناطق سردسیری و یا گرمسیری که فقط به یک سیستم تک فصلی نیاز دارند. فن کویلهای زمینی دارای 200 تا 1000 فوت مکعب در دقیقه ظریفت داشته و هوا در این نوع فن کویلها به شکل بالا زن یا روبرو زن انتشار پیدا میکند.

علاوه بر دو نوع ذکر شده، برخی پکیج ها قابلیت تغییر سرعت چرخش فن به صورت پیوسته را دارا می باشند که به خروجی دیمری با ولتاژ پیوسته نیاز دارند. نحوه کار چیلر تراکمی به گونهای هستند که نیروی محرکه در آنها توسط الکتریسیته تامین و گاز مورد نیاز توسط کمپرسور متراکم شده و سپس این گاز به کندانسور وارد و با کمک آب و هوای محیط، خنک شده و در نهایت به مایع مبدل می شود. مایع سرد کننده با استفاده از حرارت آب، به برودت هوایی که با خنک کننده در ارتباط است، کمک خواهد نمود و در نتیجه گازی که از تبخیر به وجود آمده به کمپرسور برگشت داده میشود و ضریب عملکرد آنها بین 2 تا 6.1 میباشد. چیلرهای جذبی دو اثره دارای دو دسته هستند که شامل چیلر دو اثره با تغذیه بخار و چیلر دو اثره با شعله میباشند و ضریب عملکرد آنها 1 است که نسل جدیدی از چیلرهای موجود در بازار بوده و پروسه کاملتری در مقایسه با چیلرهای تک اثره دارند. این چیلرها در قیاس با چیلرهای تکی، قویتر بوده و همان طور که مشاهده میکنید دارای ضریب عملکرد بالاتری نیز هستند. این دسته از منابع انبساط معمولا بر روی پشت بام نصب می شوند و با محیط در ارتباط هستند و تحت فشار نمی باشند.

مایع ایجاد شده از شیرهای انبساط یا لولههای موئین رد میشوند و در آخر وارد اپراتور خنک کننده میشود و این فرایند باعث میشود تا در فشار کمتری قرار گرفته و مایع تبخیر گردد. این سیستمها هر یک از طریق فرایندهای خاصی که دارند، اقدام به خنک نمودن هوای محیط میکنند. چیلر همانند یونیت و دستگاه خارجی است که فن کویلها به عنوان یونیتهای داخلی به آن متصل شدهاند، بنابراین اگر در هر قسمت به صورت مستقل یک فن کویل را قرار دهید قادر خواهید بود که به صورت مستقل دمای آن قسمت را تغییر داده و یا تهویه یک قسمت را خاموش کنید در حالی که سیستم در بخش دیگر در حال کار کردن است. البته در این روش فن دستگاه از طریق دریچهای که در پشت دستگاه قرار دارد، هوای تازه را وارد محیط میکند. تهویه مطبوع یا هوا رسانی دلپذیر یا هوایش دلپذیر شاخهای از مهندسی مکانیک است که معنی آن یعنی انجام عملیاتی روی هوا تا بتوان شرایط هوای محل موردنظر را برای زیستن، کار کردن یا عملیات صنعتی معین، راحت و بهداشتی کرد و به حد مطلوب برسانیم. بهصورت کلی تمام سیستمهای تهویه مطبوع بر یک اصل استوارند که گرما و سرما را به محل موردنظر منتقل میکنند.

سیستم هوشمند شما به طور خودکار دمای محیط را بر اساس دمای تنظیم شده توسط شما، ثابت نگاه میدارد. در صورتی که سیستم فاقد سیال مبرد باشد ، سنسور فشاری که برای محدوده کمتر از 20 psi تنظیم شده مسیرجریان الکتریکی عبوری از سنسور را مثل یک کلید قطع کرده و برد ، کد خطای ” سیستم فاقد سیال مبرد است ” را نشان داده و ادامه کار را متوقف خواهد کرد . شما میتوانید به راحتی دمای محیطی را با استفاده از این سیستم تنظیم کنید. او دارد. از آنجائی که بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان میگذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، خواه محل کار باشد یا منزل و … به غیر از انواع سیستمهای حرارت مرکزی، وسایلی مانند بخاریها و شومینهها نیز، برای این منظور بکار میروند که البته دارای نواقص بسیار نسبت به سیستمهای حرارت مرکزی هستند. این سیستم مانند کولرهای گازی تنها هوای موجود در محیط داخلی را پاکسازی کرده و قابلیت افزودن هوای تازه را ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید