سیستم سرمایشی و هر آنچه راجب به آن باید بدانید(راهنمای کامل) – سهند هواساز

آب معمولی ورودی به سیستم پس از گذشت از اسپری آب گرمای خود را از دست داده و خنک میشود. درواقع در این سیستمها یک نازل اسپری آب و یک فیلتر قرار دارد. یک سیستم سرمایشی و گرمایشی هوشمند مجهز به سنسورهایی است که وقتی افراد در خانه حضور دارند و فعالیت میکنند، آن را تشخیص میدهد. با برخورداری از فیلترهای مخصوصی که دارند میتوانند فضای داخل خانه را تصفیه کنند. با کدام یکی از لوازم سرمایشی خانه را خنک کنیم؟ این سیستم در گروه تهویههای مرکزی قرار میگیرد به این معنا که از سرد شدن سیال در یونیت مرکزی و انتقال برودت حاصله با کمک گرفتن از لولهها و کانالهایی که در نظر گرفته شدهاند کل محیط ویلا به دمای مورد نظر دست مییابد. تشکیلات آن ساده است به این صورت که برای سرمایش هوا مانند کولر آبی عمل کرده و برای گرمایش هوا نیز شبیه دستگاه هواساز. اصلیترین کاربرد سیستمهای گرمایش و سرمایش از سقف در برجها و ساختمانهای لوکس و بزرگ است.

در صورتی که ایراد از انتقال نباشد باید توجه کرد که آیا منبع اصلی هوای سرد را تولید میکند. آیا امکان کاهش مصرف انرژی در برج مسکونی وجود دارد؟ در سیستمهای سرمایش و گرمایش از سقف، یک سیستم جمعآوری آب وجود دارد. یکی از مهمترین مزیتهای سیستم گرمایش و سرمایش از سقف این است که میتوان آن را متناسب با مساحت و فضای ساختمان طراحی کرد. البته این محصول امکانات فوقالعادهای دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت. البته در سیستمهای گرمایشی جدید این دما باز هم کمتر شده و به محدوده 23 تا 34 درجه سانتیگراد رسیده است که باعث صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی خواهد شد. این سیستمها با محیطزیست سازگارند و آلودگی بسیار کمی تولید میکنند. علاوه بر این مهندسان بتیس به محیطزیست اهمیت زیادی میدهند و همین موضوع باعث شده است که از سیستمهای سازگار با این محیط استفاده کنند که کمترین آلودگی را تولید میکنند. به طوری که سرمای بیرون آمده از دریچه آنها از فیلترهای هوا میگذرد تا مانع ورود هرگونه آلودگی به داخل محیط شود. رادیاتور شیشهای از جمله رادیاتورهایی است که نه تنها نقش مهمی در تامین گرمایش ساختمان ایفا میکند، بلکه به عنوان نوعی رادیاتور دکوراتیو نیز استفاده میشود.

این شرکت تلاش میکند با بهکارگیری جدیدترین متریال و روشها علاوه بر حفظ زیبایی ساختمانها، استانداردهای محیطزیستی را نیز در ساخت ساختمانهای خود به کار گیرد. سیستم گرمایشی و سرمایشی از سقف ساختمانها جدیدترین روش برای جایگزینی کولرها، بخاریها و رادیاتورها است. یکی از کاربردیترین این راهکارها استفاده از سیستم گرمایش و سرمایش از سقف است که نهتنها باعث صرفهجویی در مصرف انرژی میشود بلکه منجر به آزادسازی فضای داخلی ساختمانها نیز خواهد شد. این دستگاه به آن دسته از هواسازهای پرکاربرد اطلاق می شود که بدون نیاز به هیچ وسیله جانبی، تنها با کانال های رفت و برگشت هوا نیاز صنایع مختلف را در فصل تابستان با ایجاد سرمایش تبخیری و در فصل زمستان با تولید گرمایش مورد نیاز برآورده می سازد. به همین دلیل طراحان میتوانند بدون دغدغه دریچههای بدقیافه کولر یا رادیاتورهای شوفاژها به طراحی دکوراسیون داخلی بپردازند. استفاده از این سیستمها به زیبایی ساختمان لطمهای نمیزند و دست طراح داخلی را برای طراحی مناسب فضا باز خواهد گذاشت. این آب تا زمانی که به دمای موردنظر برسد، در چرخه باقی میماند و پس از خروج از چرخه در سیستم ذخیره خواهد شد؛ بنابراین میتوان گفت که علاوه بر مصرف بهینه برق، این سیستم باعث صرفهجویی در مصرف آب نیز میشود.

نوع سوخت مصرفی این سیستم، گاز شهری است، پس در فصل تابستان از مصرف بیش از حد برق جلوگیری میکند. این جریان همرفتی باعث میشود که دمای محیط همواره در سطح مطلوبی باقی بماند. همین مشکلات باعث شد که دانشمندان به فکر استفاده از روشهای جدید برای تولید سیستمهای گرمایشی و سرمایشی بیفتند. یکی از مهمترین کارها در ساختمان سازی، خرید و نصب سیستم های سرمایشی و گرمایشی برای ساختمان می باشد. که در مجتمع های بزرگ و ساختمان ها،سوله ها و به طور کلی در محیط های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. کلیه تجهیزات موردنیاز برای این سیستمها ازجمله لولههای انتقال آب گرم و سرد، در سقف ساختمان و در مسیرهای از پیش تعیینشده قرار میگیرند. 2. باید گفت که این سیستمها نسبت به کولرهای گازی انرژی بیشتری مصرف میکنند. دومین سیستم سرمایشی که در بین عموم محبوبیت زیادی پیدا کرده است؛ کولر گازی می باشد که انواع مختلفی دارد. در قسمت کمپرسور این کولرها به جای دور ثابت از دور متغیر استفاده شده که تاثیر زیادی در مصرف برق آنها داشته است. در زمینه مباحث مربوط به انواع و اجزای سیستمهای تبرید، فرادرس، یک فیلم آموزشی جامع را تهیه کرده است که میتواند به شما در یادگیری این مبحث کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید